Zapewniamy najwyższą jakość produkcji.

Posiadamy świadectwo IPPC Instytutu Technologii Drewna nr 140- ZFT- 266/2017                 na produkcję wyrobów spełniających wymagania fitosanitarne zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, certyfikat ISPM no 15.

Firma SOLGA Kazimierz Sowa jest zarejestrowaw Krajowym Rejestrze Firm objętych nadzorem Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu w zakresie warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych pod numerem PL 24-088.

Certyfikat fitosanitarny w języku polskim

Certyfikat fitosanitarny w języku angielskim

Certyfikaty: OLGA_znak_IPPC